18.11.2009

LANDSCAPE

NOVEMBER 2009 :

Man kan ofte stille seg selv disse spørsmålene :

Hva er det som betyr mest for meg her i livet ?
Hva er det jeg setter mest pris på ?
Hvilke verdier er de mest vesentlige for meg ?

Svarene kan kanskje virke litt klisjé-aktige, men likefullt er de, for meg, sanne og oppriktige :

De små ting i hverdagen.
De vennlige ord som kommer i min retning. Et smil i et åpent ansikt.
Det ærlige ord & den rettferdige handling !

Naturen har nettopp denne evnen : å vise sitt sanne ansikt til enhver tid !

Kanskje det er dette jeg setter så enorm stor pris på når jeg vandrer ute og blir overveldet av dette vakre som omgir meg....

Her har vi mye å lære, vi mennesker som blir så underlig små i disse storslåtte omgivelsene  !
Kanskje vi kan finne noen svar på hvilken vei vi skal velge .... ?

@stri : )

Photos by Fotograf Kallen


15.11.2009

ONS 1974-2008

Jeg har fått et engasjement fra Stiftelsen ONS : å hente frem fotografier fra mitt eget arkiv som jeg besitter fra ONS, Offshore Northern Sea´s, historie.

I den forbindelse dukker det opp gode minner , minner som jeg har lyst til å dele med dere. Mitt engasjement som offisiell fotograf til ONS, startet i 1974. Og i August 2010, er vi i gang igjen !

Fotografiene viser hvordan utstilingen har forandret seg fra å være helt enkle moduler til arkitert-tegnede løsninger .
ONS har gitt befolkningen i regionen en kulturbegivenhet av de sjeldne, en kulturbegivenhet som foregår i Stavanger Sentrum, utenfor selve messe-området. Arrangementet avsluttes med en stor konsert, åpen for publikum. I 2008 avholdt September When sin reunion-konsert, etterfulgt av et storslagent fyrverkeri som vanskelig kan beskrives uten å ha vært tilstede. Og derfor blir fotografiene den viktigste dokumentasjonen for disse begivenhetene.

Håper med dette å kunne gi dere en virtuell opplevelse.

Hilsen Fotograf Kallen


                      BAMBUSTREET I CAFÉ KALLEN

BAMBUSTREET I CAFÉ KALLEN